Kontenerowy transport morski jest jedną z alternatyw dla dużych firm produkcyjnych, ale też prywatnych inwestorów na transport towarów zza oceanu. Dzięki kontenerom towary są chronione przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i docierają do docelowego portu w stanie nienaruszonym.

Zalety transportu morskiego

Transport morski to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie zależy na szybkim transporcie towarów przy jednoczesnym zachowaniu niskiego kosztu. Sprawdza się on w przypadku transportu ciężkich przesyłek o dużych gabarytach na duże odległości lub transporcie towarów wytworzonych w takich państwach jak Indie czy Chiny do Europy. Zaletą transportu morskiego jest możliwość przewiezienia znaczących ilości ładunku za jednym razem w wygodnych kontenerach, które stanowią ochronę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi.

Jaki kontener wybrać?

W transporcie morskim specjaliści mają do dyspozycji kilka typów kontenerów. Różnią się one między sobą szczegółami konstrukcyjnymi, wymiarami, ładownością i światłem otworów w drzwiach lub na dachu. Najbardziej popularne są kontenery standardowe, inaczej nazywane uniwersalnymi. Przeznaczone są do przewożenia drobnicy, w tym towarów sypkich i cieczy. Te ostatnie przewożone są w kontenerach typu flexitank lub w specjalnych kontenerach zbiornikowych. Pozwalają one na transport napojów, chemikaliów w płynie i innych cieczy, które nie są w odrębnych pojemnikach. Towary o podwyższonej wysokości oraz niewielkiej wadze można przewozić w kontenerach High Cube. Charakteryzują się one większą wysokością zewnętrzną i wewnętrzną w porównaniu do wspomnianych standardowych kontenerów. Kolejnym ładunkiem jaki można transportować z wykorzystaniem kontenerów są produkty wymagające utrzymania stałej, niskiej bądź wysokiej temperatury. Najczęściej są to wyroby spożywcze i w tym przypadku do przewozu stosuje się kontenery typu chłodnie wyposażone w jednostkę chłodzącą. Jej zastosowanie pozwala na utrzymanie wymaganej, stałej niskiej temperatury podczas transportu co wpływa na trwałość transportowanych produktów. Na statkach stosowane są też kontenery typu open top, które charakteryzują się otwartym dachem. Wykorzystuje się je do transportu towarów, które ze względów manipulacyjnych nie mogły być umieszczone wewnątrz kontenera w tradycyjny sposób, a do załadunku wykorzystano dźwig. Dzięki otwartej przestrzeni dachowej możliwe jest zaplanowanie transportu towarów ponadgabarytowych, które nie mieszczą się w standardowym kontenerze. Przestrzeń załadunkowa wykorzystywana jest do maksimum, a później okrywana jest wodoszczelną plandeką chroniącą transportowany produkt przed działaniem wiatru i wody.