Logistyka morska należy do najprężniej rozwijających się elementów TSL – szacuje się, że nawet 80% transportu w ogólności przebiega obecnie drogą wodną. Szczególną wartość prezentują tutaj Gdańsk i Gdynia, które plasują się w czołówce europejskich centrów logistyki morskiej. Sprawdź, jaką rolę odgrywa Trójmiasto w przepływie surowców, materiałów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem transportu wodnego.

Logistyka morska w Trójmieście

Logistyka morska to dziedzina polegająca na świadczeniu usług w zakresie transportu ładunków do miejsca docelowego drogą morską. Z początku termin ten określał wyłącznie fizyczną drogę przekazywania ładunku drogą morską. Dziś obejmuje on ogół czynności wykonywanych w obrębie łańcucha transportowego przewożonych w ten sposób ładunków z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi logistycznych, a także metody optymalizacji poszczególnych działań w tym zakresie. Dziedzina ta obejmuje więc zarówno transport morski i przeładunki, jak i bezpieczeństwo żeglugi morskiej czy obsługę statków.

Obecnie logistyka morska przeżywa swoisty rozkwit. W przypadku Gdańska i Gdyni wiąże się to zarówno z faktem, że coraz więcej różnego rodzaju ładunków przekazywanych jest drogą wodną, jak i z bardzo korzystną lokacją geograficzną Trójmiasta, która przyciąga firmy zajmujące się działalnością opartą na logistyce. Silną pozycję Gdańska i Gdyni dodatkowo umacnia konsekwentna rozbudowa polskich dróg, szczególnie zaś autostrad łączących Polskę ze wschodem, południem i zachodem Europy.

Ze względu na doskonałe warunki i dynamiczny rozwój Gdańska i Gdyni każdego roku wartość przeładunków jest tutaj nawet o kilkanaście procent większa niż w roku poprzednim, a państwo przeznacza coraz więcej funduszy na rozbudowę portów w obu miastach.

Firma Vetro od 2004 roku świadczy usługi logistyczno-spedycyjne zarówno na terenie Polski, jak i międzynarodowe. Korzystanie z Gdańskiego Terminalu Przeładunkowego oraz mieszczącego się na terenie portu magazynu o powierzchni 10 000 m2 pozwala firmie na świadczenie usług przeładunkowo-składowych transportowanych ładunków.

Firma zatrudnia specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, którzy zapewniają sprawne przygotowanie ładunków do transportu oraz staranne dopilnowanie wszystkich pozostałych działań na każdym etapie całego procesu logistycznego.