Agencje statkowe zapewniają kompleksową obsługę w transporcie morskim różnych jednostek pływających, w tym zarówno statków pasażerskich, jak i towarowych. Na czym polegają usługi z tego zakresu? Na co można liczyć, nawiązując współpracę z agencją statkową? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

Jakie usługi świadczą agencje statkowe?

Agencje statkowe zapewniają kompleksową obsługę morską i portową w portach krajowych i na całym świecie. Szczegółowy zakres usług zawsze zależy od potrzeb konkretnego klienta, jednak zawsze podejmowane są niezbędne czynności z zakresu logistyki, spedycji, serwisu, działań kontrolnych itd. Niektóre zlecenia mogą jednak obejmować znacznie szerszy zakres wsparcia i wymagają podejmowania niestandardowych działań.

Do kluczowych zadań agencji statkowych należy przede wszystkim przeładunek i obsługa dostawy towarów transportowanych drogą morska. W tym przypadku profesjonalne usługi obejmują nie tylko załadunek i rozładunek jednostki na terenie terminali portowych, ale również niezbędne inspekcje, kontrole, monitorowanie ładunku, przygotowywanie dokumentacji i raportowanie, składowanie itd. W ramach usług realizowany jest też chartering, czyli profesjonalne frachtowanie jednostek. Agencja statkowa zajmuje się też kontrolą stanu jednostek, zapewniając wsparcie przy pracach remontowych czy przeprowadzając niezbędne kontrole.

W praktyce jednak zakres usług realizowanych przez agencje statkowe jest znacznie szerszy. Może obejmować również m.in. transfer załóg, wsparcie w naprawach, pomoc w sytuacjach awaryjnych, magazynowanie itd. W każdej z realizowanych czynności priorytetem powinna być nie tylko dobra organizacja poszczególnych procesów logistycznych, ale również sprawne działanie, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z agentami w każdym momencie — niezależnie od dnia czy pory. Aby zagwarantować klientom najwyższy poziom obsługi morskiej i portowej, nasza agencja statkowa działa 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, prowadząc biura w portach w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie.

Jakie uprawnienia mają agencje statkowe?

Agencje statkowe są uprawnione do reprezentowania swoich klientów, świadcząc ustalony zakres usług niezbędnych do realizacji transportu morskiego — krajowego lub międzynarodowego. Współpraca z armatorami realizowana jest na podstawie umowy agencyjnej, w której określane są zarówno funkcje, jak i zakres przedstawicielstwa, ale i wynagrodzenie za poszczególne czynności. Agenci dbają o interesy armatora, zapewniając nie tylko fachową obsługę transportu morskiego, ale i świadcząc usługi doradcze, dopełniając niezbędnych kwestii formalnych czy informując go o najważniejszych kwestiach.