Transport morski jest jedną z form żeglugi wodnej i polega na dostawie towarów przez wody morskie w celach zarobkowych. Odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych statków, np. drobnicowców, masowców lub kontenerowców. Obok żeglugi morskiej wyróżniamy jeszcze żeglugę śródlądową oraz przybrzeżną.

Jakie są rodzaje transportu morskiego?

Ze względu na rejon pływania, transport morski możemy podzielić na krajowy oraz międzynarodowy. Jego klasyfikacja jest także przeprowadza na podstawie różnic w organizacji pracy i miejsca docelowego. W ten sposób transport morski dzielimy na:

  • Kabotażowy – pomiędzy portami tego samego państwa
  • Liniowy – na stałych trasach według rozkładu rejsów
  • Trampowy – wynika z zapotrzebowania rynku i odbywa się bez ustalonego rozkładu
  • Wahadłowy – pomiędzy dwoma konkretnymi portami

 

Transport morski rozróżniany jest również na podstawie rodzaju statku, wykorzystywanego do przewozów towarów. Wśród nich występują statki:

  • ro-ro, do przewozu ładunków tocznych i pojazdów
  • kontenerowce, do przewozu kontenerów
  • gazowce, do przewozu skroplonego gazu ziemnego lub porafinacyjnego
  • zbiornikowce, do przewozu ładunków płynnych
  • drobnicowce, do przewozu towarów liczonych w sztukach
  • masowce, do przewozu ładunków suchych (sypkich) bez opakowania

 

Zalety transportu morskiego

Podstawową zaletą transportu morskiego jest oszczędność finansowa. To jeden z najbardziej ekonomicznych środków transportu. Powinny się na niego zdecydować osoby, którym przede wszystkim zależy na korzyściach pieniężnych. Kolejną zaletą jest możliwość przewozu każdego typu towaru – nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Duża ilość wyspecjalizowanych statków stwarza niemal nieograniczone możliwości w zakresie zróżnicowania asortymentu. Niemniej istotą zaletą transportu morskiego jest jego pojemność. To jedyny środek transportu, który oferuje tak dużą ładowność. Ten rodzaj transportu wyróżnia się także dalekim zasięgiem oraz niewielką wypadkowością. To jedna z najbezpieczniejszych form transportu.