Logistyka to proces efektywnej organizacji przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Odbywa się na trzech etapach: planowania, realizacji oraz kontroli. Zakres podejmowanych czynności w ramach procesów logistycznych jest bardzo szeroki, począwszy od obsługi klienta aż do gospodarowania odpadami. Logistyka morska jest nowym pojęciem, odnoszącym się do lądowo-morskich łańcuchów dostaw. Sprawdźmy, jaka jest jej specyfika  i w jakich działaniach się realizuje?

 

Rodzaje logistyki morskiej

Logistyka morska to proces zarządzania przepływem towarów w ramach lądowo-morskiego łańcucha dostaw. Możemy ją podzielić na:

 • Logistykę punktu pochodzenia
 • Logistykę zapleczową
 • Logistykę portu załadowania
 • Logistykę transportu morskiego
 • Logistykę portu wyładowania
 • Logistykę przedpolową
 • Logistykę punktu ostatecznej dostawy

 

Zadania logistyki morskiej

Logistyka morska opiera się na kompleksowej obsłudze klienta w zakresie transportu towarów na miejsce docelowe, uwzględniając jego potrzeby i oczekiwania oraz koszty operacyjne. Musi opierać na swobodnym przepływie informacji z punktu pochodzenia towaru do punktu jego dostarczenia, czyli konsumpcji. Poparta jest znajomością technik kontroli zapasów, realizacji zamówień i obsługi zwrotów, przeprowadzania procesów zaopatrzeniowych oraz gospodarowania odpadami i składowania towarów. Odbywa się z poszanowaniem przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Jej celem jest harmonizacja infrastruktury transportu morskiego oraz optymalizacja przepływu ładunków drogą morską.

 

Podstawowe czynności w ramach tak zdefiniowanej funkcji to:

 • formowanie jednostek ładunkowych i organizacja multimodalnego transportu wodno-lądowego
 • przeładunek w węzłach logistycznych (głównie portach)
 • formowanie, sortowanie, pakowanie i znakowanie
 • sporządzanie dokumentacji transportowej
 • kalkulacja kosztów
 • magazynowanie ładunków w transporcie
 • podejmowanie czynności administracyjnych, prawnych, handlowo-finansowych