Frachtowanie statków (chartering) to jedna z usług świadczonych przez agencje spedycyjne i firmy transportowe specjalizujące się w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim. W tym artykule wyjaśnimy, czym właściwie jest frachtowanie i jaki zakres czynności jest realizowany w ramach profesjonalnego charteringu.

Specyfika frachtowania statów

Określenie fracht wywodzi się z języka niemieckiego i w pierwotnym znaczeniu określa opłatę za przewóz ładunków na statkach zwanych frachtowcami. Obecnie zakres tego słowa jest znacznie szerszy i dotyczy nie tylko transportu morskiego, ale i drogowego. Z kolei termin frachtowanie związane jest bezpośrednio z transportem morskim i dotyczy usług z zakresu przewozu ładunków za pośrednictwem statków, które świadczone są przez firmy transportowe i spedycyjne oraz agencje okrętowe. Zapewniają one kompleksową obsługę związaną nie tylko z przewozem towarów, ale również wsparciem w dopełnieniu kwestii formalnych czy doborze najlepszych rozwiązań transportowych.

Frachtowanie obejmuje przewóz wszelkiego rodzaju ładunków, a tym również masowych, płynnych i drobnicy. Ze względu na obszar realizowanych usług wyróżniamy fracht krajowy, przybrzeżnym i międzynarodowy.

Frachtowanie statków nie należy do najszybszych form przewozu ładunków, jednak nadal znajduje powszechne zastosowanie na całym świecie. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na konkurencyjne ceny w porównaniu z innymi metodami. Nie bez znaczenia jest również ładowność statków, które umożliwiają przewóz dużych ilości towarów oraz ładunków ponadgabarytowych.

Od czego zależy koszt usług z zakresu frachtowania statków?

Ceny za usługi frachtowania zależą od wielu różnych czynników. Kluczową rolę odgrywa przede wszystkim masa, specyfika oraz objętość ładunku. Różne typy ładunków – masowe, drobnicowe czy ponadgabarytowe – są nieco inaczej wyceniane. Podczas kalkulacji cen brana jest pod uwagę również odległość od miejsca dostawy, zakres wykorzystania ładowności statku, zabezpieczenia finansowe dla przewoźnika itd.