Skip to Content

Category Archives: Blog

Na czym polega logistyka morska?

Logistyka to proces efektywnej organizacji przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Odbywa się na trzech etapach: planowania, realizacji oraz kontroli. Zakres podejmowanych czynności w ramach procesów logistycznych jest bardzo szeroki, począwszy od obsługi klienta aż do gospodarowania odpadami. Logistyka morska jest nowym pojęciem, odnoszącym się do lądowo-morskich łańcuchów dostaw. Sprawdźmy, jaka jest jej specyfika  i w jakich działaniach się realizuje?

0 Continue Reading →

Charakterystyka portowych terminali przeładunkowych

Terminal jest wyspecjalizowanym miejscem przeładunku towarów i osób. Podstawowy podział wyróżnia terminale pasażerskie oraz towarowe, czyli przeładunkowe. Biorąc pod uwagę miejsce w łańcuchu dostaw, terminale przeładunkowe mogą portowe, śródlądowe, lądowe oraz lotnicze. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice portowych terminali przeładunkowych.

0 Continue Reading →

Rodzaje transportu morskiego i jego zalety

Transport morski jest jedną z form żeglugi wodnej i polega na dostawie towarów przez wody morskie w celach zarobkowych. Odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych statków, np. drobnicowców, masowców lub kontenerowców. Obok żeglugi morskiej wyróżniamy jeszcze żeglugę śródlądową oraz przybrzeżną.

0 Continue Reading →

Blog firmy Verto

Witamy na naszym blogu. Stworzyliśmy go po to, żeby zaprezentować i  przybliżyć ofertę naszej firmy. Będziemy tu cyklicznie publikować artykuły ptrzedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Zachęcamy do lektury!

0 Continue Reading →