Skip to Content

Blog o transporcie morskim

Możliwości i uprawnienia agencji statkowych

Agencje statkowe zapewniają kompleksową obsługę w transporcie morskim różnych jednostek pływających, w tym zarówno statków pasażerskich, jak i towarowych. Na czym polegają usługi z tego zakresu? Na co można liczyć, nawiązując współpracę z agencją statkową? Dowiesz się, czytając dalszą część naszego wpisu.

0 Czytaj dalej →

Gdańsk i Gdynia. Logistyka morska na polskim wybrzeżu

Logistyka morska należy do najprężniej rozwijających się elementów TSL – szacuje się, że nawet 80% transportu w ogólności przebiega obecnie drogą wodną. Szczególną wartość prezentują tutaj Gdańsk i Gdynia, które plasują się w czołówce europejskich centrów logistyki morskiej. Sprawdź, jaką rolę odgrywa Trójmiasto w przepływie surowców, materiałów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem transportu wodnego.

0 Czytaj dalej →

Rodzaje kontenerów stosowane w transporcie morskim

Kontenerowy transport morski jest jedną z alternatyw dla dużych firm produkcyjnych, ale też prywatnych inwestorów na transport towarów zza oceanu. Dzięki kontenerom towary są chronione przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i docierają do docelowego portu w stanie nienaruszonym.

0 Czytaj dalej →

Czy transport morski jest ekologiczny?

Transport to jedna z działalności człowieka, która w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest nie tylko stale wzrastającą liczbą środków transportu, ale również ich jakością oraz stanem technicznym. Najwięcej emisji szkodliwych substancji do środowiska pochodzi z transportu samochodowego.

0 Czytaj dalej →

Przygotowywanie towarów do transportu morskiego: pakowanie ładunków

W całym procesie logistycznej obsługi istotne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie towarów do transportu morskiego, obejmujące nie tylko dopełnienie wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, ale i pakowanie ładunków. To ważny etap głównie dlatego, że drogą morską można przewozić wiele typów ładunków, ale również ich duże ilości, minimalizując przy tym koszty eksploatacyjne.

0 Czytaj dalej →

Na czym polega frachtowanie statków (chartering)?

Frachtowanie statków (chartering) to jedna z usług świadczonych przez agencje spedycyjne i firmy transportowe specjalizujące się w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim. W tym artykule wyjaśnimy, czym właściwie jest frachtowanie i jaki zakres czynności jest realizowany w ramach profesjonalnego charteringu.

3 Czytaj dalej →

Na czym polega logistyka morska?

Logistyka to proces efektywnej organizacji przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Odbywa się na trzech etapach: planowania, realizacji oraz kontroli. Zakres podejmowanych czynności w ramach procesów logistycznych jest bardzo szeroki, począwszy od obsługi klienta aż do gospodarowania odpadami. Logistyka morska jest nowym pojęciem, odnoszącym się do lądowo-morskich łańcuchów dostaw. Sprawdźmy, jaka jest jej specyfika  i w jakich działaniach się realizuje?

0 Czytaj dalej →

Charakterystyka portowych terminali przeładunkowych

Terminal jest wyspecjalizowanym miejscem przeładunku towarów i osób. Podstawowy podział wyróżnia terminale pasażerskie oraz towarowe, czyli przeładunkowe. Biorąc pod uwagę miejsce w łańcuchu dostaw, terminale przeładunkowe mogą portowe, śródlądowe, lądowe oraz lotnicze. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice portowych terminali przeładunkowych.

7 Czytaj dalej →

Rodzaje transportu morskiego i jego zalety

Transport morski jest jedną z form żeglugi wodnej i polega na dostawie towarów przez wody morskie w celach zarobkowych. Odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych statków, np. drobnicowców, masowców lub kontenerowców. Obok żeglugi morskiej wyróżniamy jeszcze żeglugę śródlądową oraz przybrzeżną.

8 Czytaj dalej →

Blog firmy Verto

Witamy na naszym blogu. Stworzyliśmy go po to, żeby zaprezentować i  przybliżyć ofertę naszej firmy. Będziemy tu cyklicznie publikować artykuły ptrzedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Zachęcamy do lektury!

0 Czytaj dalej →