Ta wiadomość jak również załącznik(-i) przeznaczone są wyłącznie dla określonego adresata i mogą zawierać informacje poufne lub prawnie chronione lub chronione przed ujawnieniem innymi ustawami. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, nie możesz tej wiadomości, jej załączników lub jej części ani wykorzystać, ani publikować lub powielać, a także podejmować żadnych innych czynności na nich opartych.

Prosimy poinformować nadawcę bezzwłocznie w takim przypadku i usunąć tę wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami ze swojego systemu.

E-maile nie są bezpieczne i nie gwarantują bezbłędności, ponieważ mogą być przechwytywane i modyfikowane lub zawierać wirusy. Zakładamy, że każda osoba, która komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest świadoma tych zagrożeń.

Vetro I.Tyminska i jej spółki zależne wykluczają wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania z poczty elektronicznej. Zawarte e-mailu poglądy i stanowiska są wyłącznie poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy.

Żaden pracownik ani agent nie jest upoważniony do zawierania jakichkolwiek wiążących prawnie umów w imieniu Vetro I.Tyminska za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyraźnego potwierdzenia na piśmie ze strony Kierownika lub Dyrektora.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać ofertę. Odpowiemy na wszystkie pytania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.