Import i eksport towarów w ogromnej mierze odbywa się drogą morską. I choć jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów transportu ładunku z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, nie jest on pozbawiony ryzyka. Co zrobić, by zabezpieczyć się przed ewentualną stratą?

Standardowe ubezpieczenie cargo

Choć wydarzenia losowe w transporcie wodnym rzadko są nagłaśniane, katastrofy morskie, eksplozje i pożary na statkach, a także poważne awarie, mają miejsce na całym świecie i stanowią nie tylko ryzyko dla zdrowia i życia załogi, lecz również poważne ryzyko strat finansowych dla podmiotów gospodarczych korzystających z usług transportowych.

Pomimo standardowego ubezpieczenia OC, obowiązującego zarówno armatora, jak i spedytora, wysyłane w międzynarodową trasę kontenery nie są objęte wystarczającą ochroną w przypadku ich zniszczenia lub zaginięcia. Ubezpieczenie OC w usługach spedycji morskiej chroni mienie jedynie wtedy, gdy wina za jego uszkodzenie lub stratę leży po stronie armatora lub spedytora. Oznacza to, że jeśli kontener zatonie w wyniku sztormu lub zderzenia statku z górą lodową, całkowity koszt utraty towaru spadnie na jego właściciela.

Oto przykładowe zdarzenia, których nie uwzględnia podstawowe ubezpieczenie OC:

  • katastrofy naturalne,

  • awarie w wyniku zderzenia,

  • wejście kontenerowca na mieliznę,

  • awarie kadłuba,

  • pożary na pokładzie,

  • kradzieże lub napaści,

  • szkody powstałe w trakcie załadunku i rozładunku kontenerów.

Dokładne zapoznanie się z umową spedycyjną z pewnością nieco wydłuży powyższą listę.

Jak w pełni ubezpieczyć kontener transportowy?

Sposobem na zminimalizowanie ewentualnych strat jest dodatkowe ubezpieczenie cargo. Jego stawka zależy od wartości transportowanego towaru, rodzaju zawartości kontenera oraz od trasy, jaką ma do przebycia. Usługa będzie droższa, jeśli ładunek wymaga chłodzenia lub innych specjalnych warunków. Z wyższą ceną polisy transportowej trzeba się także liczyć, jeśli trasa kontenerowca przebiega przez terytorium krajów o podwyższonym ryzyku ze względów politycznych.

Firmy ubezpieczeniowe zwykle oferują kilka wariantów polis na towary transportowane w kontenerze. Podstawowe obejmują z reguły ochronę w razie pożaru, eksplozji i innych wypadków na pokładzie oraz w przypadku konieczności wyrzucenia ładunku za burtę. W wersji rozszerzonej natomiast dodaje się najczęściej ubezpieczenie od katastrof naturalnych (trzęsień ziemi, wybuchów wulkanicznych, uderzeń piorunów itp.), kradzieży oraz od zalania kontenera wodą. Kompletny zakres ubezpieczenia może również obejmować ochronę towaru podczas załadunku i rozładunku w porcie.