Skip to Content

Category Archives: Blog

Ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim

Import i eksport towarów w ogromnej mierze odbywa się drogą morską. I choć jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów transportu ładunku z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, nie jest on pozbawiony ryzyka. Co zrobić, by zabezpieczyć się przed ewentualną stratą?

0 Continue Reading →

Potencjał rozwojowy transportu morskiego

Transport morski to branża, której powodzenie w znaczącym stopniu przyczynia się do rozwoju gospodarki w ogóle. Dzieje się tak dlatego, gdyż, jak wskazują statystyki, transport morski odgrywa kluczową rolę w przewozach ładunków. Za sprawą m.in. dużej ładowności i stosunkowo niskich kosztów (w porównaniu do transportu lotniczego) transport morski to najodpowiedniejsza droga tranzytu towarów na odległe dystanse.

0 Continue Reading →

Rodzaje kontenerów stosowane w transporcie morskim

Kontenerowy transport morski jest jedną z alternatyw dla dużych firm produkcyjnych, ale też prywatnych inwestorów na transport towarów zza oceanu. Dzięki kontenerom towary są chronione przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych i docierają do docelowego portu w stanie nienaruszonym.

0 Continue Reading →

Czy transport morski jest ekologiczny?

Transport to jedna z działalności człowieka, która w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest nie tylko stale wzrastającą liczbą środków transportu, ale również ich jakością oraz stanem technicznym. Najwięcej emisji szkodliwych substancji do środowiska pochodzi z transportu samochodowego.

0 Continue Reading →

Przygotowywanie towarów do transportu morskiego: pakowanie ładunków

W całym procesie logistycznej obsługi istotne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie towarów do transportu morskiego, obejmujące nie tylko dopełnienie wszystkich niezbędnych kwestii formalnych, ale i pakowanie ładunków. To ważny etap głównie dlatego, że drogą morską można przewozić wiele typów ładunków, ale również ich duże ilości, minimalizując przy tym koszty eksploatacyjne.

0 Continue Reading →

Na czym polega frachtowanie statków (chartering)?

Frachtowanie statków (chartering) to jedna z usług świadczonych przez agencje spedycyjne i firmy transportowe specjalizujące się w krajowym i międzynarodowym transporcie morskim. W tym artykule wyjaśnimy, czym właściwie jest frachtowanie i jaki zakres czynności jest realizowany w ramach profesjonalnego charteringu.

3 Continue Reading →

Na czym polega logistyka morska?

Logistyka to proces efektywnej organizacji przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Odbywa się na trzech etapach: planowania, realizacji oraz kontroli. Zakres podejmowanych czynności w ramach procesów logistycznych jest bardzo szeroki, począwszy od obsługi klienta aż do gospodarowania odpadami. Logistyka morska jest nowym pojęciem, odnoszącym się do lądowo-morskich łańcuchów dostaw. Sprawdźmy, jaka jest jej specyfika  i w jakich działaniach się realizuje?

0 Continue Reading →

Charakterystyka portowych terminali przeładunkowych

Terminal jest wyspecjalizowanym miejscem przeładunku towarów i osób. Podstawowy podział wyróżnia terminale pasażerskie oraz towarowe, czyli przeładunkowe. Biorąc pod uwagę miejsce w łańcuchu dostaw, terminale przeładunkowe mogą portowe, śródlądowe, lądowe oraz lotnicze. Przyjrzyjmy się bliżej specyfice portowych terminali przeładunkowych.

3 Continue Reading →

Rodzaje transportu morskiego i jego zalety

Transport morski jest jedną z form żeglugi wodnej i polega na dostawie towarów przez wody morskie w celach zarobkowych. Odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych statków, np. drobnicowców, masowców lub kontenerowców. Obok żeglugi morskiej wyróżniamy jeszcze żeglugę śródlądową oraz przybrzeżną.

8 Continue Reading →

Blog firmy Verto

Witamy na naszym blogu. Stworzyliśmy go po to, żeby zaprezentować i  przybliżyć ofertę naszej firmy. Będziemy tu cyklicznie publikować artykuły ptrzedstawiające oferowane przez nas produkty oraz świadczone usługi. Zachęcamy do lektury!

0 Continue Reading →